032 306 990
info@automehanika-vinkovci.hr
Ul. Josipa Matasovića 1, Vinkovci

AUTOMEHANIKA d.o.o. iz Vinkovaca, J. Matasovića 1, OIB: 22334969827 zastupana po direktoru Milanu Bićaniću iz Andrijaševaca, I.Meštrovića 5, OIB: 11234165294 (u daljnjem tekstu Društvo)  je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18.) ( u daljnjem tekstu: Društvo) . Društvo u okviru svoje djelatnosti obrađuje osobne podatke zaposlenika i  osobne podatke vanjskih suradnika koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Društvo posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Ovom Politikom zaštite privatnosti Društvo ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima službenika za zaštitu podataka.   

Tko smo mi?

AUTOMEHANIKA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano za obavljanje proizvodnje karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, održavanje i popravak motornih vozila i drugo. Osnivač AUTOMEHANIKA d.o.o.  je Udruga AUTOKLUB VINKOVCI, Broj iz registra: 16000056, Naziv registra: Registar udruga Republike Hrvatske, OIB: 28370392421, J. Matasovića 1, Vinkovci. Sjedište Društva je u Vinkovcima, J. Matasovića 1, OIB: 22334969827.  Odgovorna osoba za zastupanje je Milanu Bićaniću iz Andrijaševaca, I.Meštrovića 5, OIB: 11234165294.

Ostali kontakt podaci:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel. 032 338 822/ mob. 098/908-5314

Svrha obrade osobnih podataka:

Društvo osobne podatke zaposlenika i vanjskih suradnika obrađuje u sljedeće svrhe:

 • za potrebe prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
 • za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za zaposlenje
 • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga prilikom zaposlenja
 • za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
 • za izdavanje računa

Pravna osnova obrade:

Društvo osobne podatke zaposlenika obrađuje na osnovi Zakona o radu.

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Prijavom radnika na pojedini posao te sklapanjem ugovora o radu te ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka. Društvo će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena radnika, za fotografiranje i snimanje radnika dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Društvu osobne podatke za koje postoji pravna osnovna obrade (npr. Prilikom prijave na određeni posao ne pruži Društvu sve podatke koji se za potrebe sklapanja Ugovora o radu te ispunjavanja uvjeta za sklapanje Ugovora o radu traže), Društvo neće moći sklopiti Ugovor o radu sa korisnikom usluge.

Za obradu osobnih podataka vanjski suradnika Društvo iste obrađuje na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Temeljem čl.79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na račune za obavljenu uslugu ili prodanu robu za pravne, odnosno fizičke osobe koje obavljaju djelatnost potrebno je prikupiti sljedeće podatke: Ime i prezime/Naziv tvrtke, Adresa, OIB, e-mail adresa, Kontakt telefon / fax. Društvo će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

Primatelji osobnih podataka:

Društvo osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno popisima i rokovima čuvanja    propisanih Zakona o arhivskoj građi. 

Prava ispitanika:

Društvo poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:

 • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
 • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Društvu)
 • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Društvo može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
 • pravo na prigovor  (prigovor se može podnijeti izravno Društvu preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
 • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
 • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Društva u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
 • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Izvori podataka:

Društvo osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika, javnih registara te od trećih osoba (npr. Druge tvrtke). 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti osobi imenovanoj službenikom za zaštitu podataka u Društvu putem mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..